Sportska Zajednica

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno , sukladno odredbama Zakona o sportu, ali i ovisno o potrebama, tradiciji i mogućnostima Grada, kontinuirano radi na daljnjem razvoju i afirmaciji sporta toga područja. Usklađuje djelatnost svojih članica, objedinjuje i pomaže realizaciju sportskih programa te predlaže program javnih potreba u sportu i brine o njegovom ostvarenju. U Zajednici je udruženo 32 sportske udruge i jedno trgovačko društvo. Uz uobičajene aktivnosti, Zajednica redovito skrbi o slijedećim aktivnostima:

USTROJ ZAJEDNICE

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno slijednik je sportskog Saveza Općine Rovinj, osnovan je 18. prosinca 1997. godine.
Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju i djeluju putem svojih predstavnika biranih u osnovna tijela Zajednice.

TIJELA ZAJEDNICE

  1. Skupština
  2. Izvršni odbor
  3. Predsjednik
  4. Dopredsjednik
  5. Tajnik

CILJEVI ZAJEDNICE SU :

  1. poticanje i promicanje sporta na području grada Rovinja-Rovigno
  2. poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
  3. razvitak sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih, te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
  4. promicanje odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije, suzbijanja diskriminacije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
  5. širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog pokreta.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARAJU CILJEVI ZAJEDNICE SU :