Sportska Zajednica

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno , sukladno odredbama Zakona o sportu, ali i ovisno o potrebama, tradiciji i mogućnostima Grada, kontinuirano radi na daljnjem razvoju i afirmaciji sporta toga područja. Usklađuje djelatnost svojih članica, objedinjuje i pomaže realizaciju sportskih programa te predlaže program javnih potreba u sportu i brine o njegovom ostvarenju. U Zajednici je udruženo 32 sportske udruge i jedno trgovačko društvo. Uz uobičajene aktivnosti, Zajednica redovito skrbi o slijedećim aktivnostima:

 • jačanje sportske infrastrukture
 • natkrivanje otvorenog plivališta „Delfin“ s ciljem osiguranja cjelogodišnjeg djelovanja vaterpolo i plivačkog kluba
 • redovito financiranje i financijsko praćenje svih subjekata sportskog sustava Grada temeljem za to usvojenih kriterija
 • provođenje zdravstvenih pregleda i osiguranje za sve aktivne sportaše
 • osiguranje uvjeta za promidžbu i razvoj sportsko – rekreativnih aktivnosti za sve zainteresirane građane, što se posebno ogleda u osiguranju objekata za rad, organizaciji sportskih natjecanja te rješavanju organizacijskih i stručnih pitanja
 • provođenje posebnog programa za osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a posebna se skrb posvećuje radu sa stručnim voditeljem i osiguranju prostora za rad
 • izbor i proglašenje najboljih u sportu Grada Rovinja
 • promidžbena, istraživačka i razvojna djelatnost u sportskom sustavu grada te sistematizacija bogate sportske povijesti, kako grada tako i svake udruge pojedinačno
 • suradnja s Rovinj Fm-om putem dvije emisije od trideset minutna tjedno, u cilju kontinuiranog informiranja građana o sportskim događajima
 • organizacija skupova s određenim i ciljanim temama u sportu (izgradnja i upravljanje sportskim objektima, fizička priprema sportaša…)
 • potpora u daljnjem razvoju i afirmaciji školskog sporta
 • unapređenje stručnog rada u sportu
 • poticanje i potpora raznim programima za djecu i mladež (pomoć u financiranju stručnog kadra te nabavi opreme za rad sportskih škola)
 • provođenje posebnog programa za djecu predškolske dobi „I ja ću biti sportaš“
 • organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića
 • provedba tradicionalnih manifestacija kao što su „Popolana – sportom s ulica i trgova do prirode i turizma“ te „Od punte do punte – morem i kopnom“

USTROJ ZAJEDNICE

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno slijednik je sportskog Saveza Općine Rovinj, osnovan je 18. prosinca 1997. godine.
Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju i djeluju putem svojih predstavnika biranih u osnovna tijela Zajednice.

TIJELA ZAJEDNICE

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik
 4. Dopredsjednik
 5. Tajnik

CILJEVI ZAJEDNICE SU :

 1. poticanje i promicanje sporta na području grada Rovinja-Rovigno
 2. poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
 3. razvitak sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih, te sportsko rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba,
 4. promicanje odgojnih funkcija sporta, fair playa, razumijevanja, tolerancije, suzbijanja diskriminacije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
 5. širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog pokreta.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARAJU CILJEVI ZAJEDNICE SU :

 • usklađivanje aktivnosti članova, poticanje i promicanje sporta na području Grada Rovinja-Rovigno u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata, i osoba s invaliditetom,
 • obavljanje zadaća u provedbi Nacionalnog programa sporta, odnosno godišnjeg programa provedbe Nacionalnog programa sporta,
 • objedinjavanje i usklađivanje programa sporta te predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Rovinja-Rovigno, sudjelovanje u njegovu ostvarivanju te podnošenje izvješća o realizaciji programa,
 • sudjelovanje zajedno sa školskom sportskom organizacijom, u predlaganju programa javnih potreba koje se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži prema nadležnim tijelima za poslove sporta,
 • skrb o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređivanje opsega i načina ostvarivanja njihovih prava,
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja,
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o sportašima,
 • sudjelovanje u skrbi o namjeni i korištenju javnim sportskim građevinama putem svojih predstavnika u nadzornom odboru trgovačkog društva koje upravlja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno i na druge načine predviđene Zakonom,
 • davanjem mišljenja ministarstvu u slučaju prenamjene površine planirane za javnu sportsku građevinu, uklanjanja ili prenamjene javne sportske građevine za namjenu koja nije sportska djelatnost,
 • sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnog kadra,
 • sudjeluje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog Sportskog saveza gluhih,
 • promocija sporta i zdravog načina života,
 • sportska poduka,
 • sportska rekreacija,
 • organiziranje i/ili provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi,
 • ostale djelatnosti u sportu,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i Statutom.