Članovi Skupštine

 • Armando Vičić - predsjednik
 • Ingrid Sau - potpredsjednica
 • Alen Jašarević
 • David Modrušan
 • Emil Peteh
 • Mauricio Božić
 • Dino Sošić
 • Aldo Krelja
 • Zoran Relić
 • Tiziana Perhat
  Alen Bilić
 • Igor Furlanić
 • Damir Peteh
 • Denis Šturman
 • Danijel Karlović
 • Marino Fabris
 • Boris Mišković
 • Moris Popović
 • Valter Ružić
 • Emil Nimčević
 • Branko Rajko

Članovi Izvršnog odbora

 • Armando Vičić
 • Ingrid Sau
 • Tiziana Perhat
 • Mauricio Božić
 • David Modrušan
 • Alen Jašarević
 • Aldo Krelja

Predsjednik
Armando Vičić
Trg M.Tita 3/III
Tel : 052/ 811-208
Fax : 052/ 840-466

Tajnik
Roberto Krevatin
Trg M.Tita 3/III
Tel : 052/ 811-208
Fax: 052/ 840-466