Najbolji sportaši, ekipe i sportski djelatnici Grada Rovinja-Rovigno

Dosadašnji laureati jesu:

NAJBOLJA MUŠKA EKIPA - MIGLIOR SQUADRA MASCHILE

 • 1994.- Streljačko društvo "Rovinj"
 • 1995.- Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • 1996.- Streljačko društvo "Rovinj"
 • 1997.- Moto klub "Rovinj"- Moto club "Rovigno"
 • 1998.- Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 1999.- Vaterpolo klub "Delfin" Rovinj - Club di pallanuoto "Delfin" Rovigno
 • 2000.- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2001.- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2002.- Odbojkaški klub "Rovinj" - Club di pallavolo "Rovigno"
 • 2003.- Jedriličarski klub - "Maestral-Ronhill" - Club vela
 • 2004.- Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • 2005.- Sportski ribolovni klub - "Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2006.- Sportski ribolovni klub - "Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2007.- Sportski ribolovni klub - "Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2008.- Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“
 • 2009.- Streljački klub „Rovinj“ - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2010.- Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“ 
 • 2011.- Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • 2012.- Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • 2013.- Sportski ribolovni klub – “Meduza“ – Societa' di pesca sportiva (Bilić A.-Pinezić D.)
 • 2014.- Sportski ribolovni klub - "Meduza" - Societa' di pesca sportiva (Bilić A.-Pinezić D.) 
 • 2015.- Veslački klub "Arupinum" Club di canottaggio - Posada dvojca bez kormilara(Matia Poljak i Tino Maružin)
 • 2016 - Klub za podvodne aktivnosti "Rovinj" Club per le attivita' subacquee "Rovigno"
 • 2017 - 2015.- Veslački klub "Arupinum" Club di canottaggio - Posada dvojca bez kormilara(Moreno Pajković i Sven Peteh)

NAJBOLJA ŽENSKA EKIPA - MIGLIOR SQUADRA FEMMINILE

 • 1994.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 1995.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 1996.- Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 1997.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 1998.- Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • 1999.- Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • 2000.- 
 • 2001.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 2002.- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2003.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 2004.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 2005.- Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2006.- Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile "Rovigno"
 • 2007.- Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2008.- Juniorke „Arabesque“ Klub ritmičke gimnastike-Club di ginnastica ritmica 
 • 2009.- Ženski odbojkaški klub „Rovinj“ Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2010.- Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“
 • 2011.- Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“
 • 2012.- Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“
 • 2013.- Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“      
 • 2014.- Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2015.- Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2016.- Ženski odbojkaški klub "Rockwool" Club di pallavolo femminile "Rockwool"
 • 2017.- Ženski rukometni klub  "Rovinj" Club di pallamano femminile "Rovigno"

 

NAJBOLJI SPORTAŠ - MIGLIOR SPORTIVO

 • 1994.- Kugić Emin   - Streljačko društvo "Rovinj"
 • 1995.- Nišlić Maurizio -Triathlon klub "Rovinj"- Triathlon club "Rovigno"
 • 1996.- Cafolla Roberto - Klub za podvodne aktivnosti "Rovinj"Club per le attivita' subacquee "Rovigno"
 • 1997.- Božić Igor  - Veslački klub "Arupinum" Rovinj Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • 1998.- Bilić Alen  - Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 1999.- Nišlić Maurizio - Triathlon klub "Rovinj"- Triathlon club "Rovigno"
 • 2000.- Bilić Alen  - Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2001.- Bilić Alen  - Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2002.- Vrkić Ivica - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2003.- Vrkić Ivica - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2004.- Vrkić Ivica    - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2005.- Vrkić Ivica - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2006.- Bilić Alen  - Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2007.- Bilić Alen  - Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2008.- Mišković Bojan – Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno 
 • 2009.- Mišković Boris – Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2010.- Mišković Boris – Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2011.- Mišković Boris – Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2012.- Pinezić David - Sportski ribolovni klub -“Meduza“ – Societa' di pesca sportiva
 • 2013.- Mišković Boris – Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj- Rovigno
 • 2014.- Mišković Bojan  - Kickboxing klub- club "Budokai" Rovinj-Rovigno
 • 2015.- Hrvatin Anton - Plivački club "Delfin" Club di nuoto Rovinj-Rovigno
 • 2016.- Mišković Bojan  - Kickboxing klub- club "Budokai" Rovinj-Rovigno
 • 2017.- Mišković Boris  - Kickboxing klub- club "Budokai" Rovinj-Rovigno

NAJBOLJA SPORTAŠICA - MIGLIOR SPORTIVA

 • 1994.- Japundža Ranka - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano
 • 1995.- Kugić Emina   - Šah klub "Rovinj"- Club di scacchi "Rovigno"
 • 1996.- Sošić Lara   - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 1997.- Dalida Vernier - Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile"Rovigno"
 • 1998.- Sapundžić Maja   - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 1999.- Kusanović Jasmina - Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2000.- Kukulj Dubravka - Veslački klub "Arupinum" Rovinj Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • 2001.- Gobo Tanja   - Boćarski klub "Rovinjsko selo" Club di bocce
 • 2002.- Valković Vlatka   - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2003.- Valković Vlatka   - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2004.- Gobo Tanja   - Boćarski klub "Rovinjsko selo" Club di bocce
 • 2005.- Gobo Tanja   - Boćarski klub "Rovinjsko selo" Club di bocce
 • 2006.- Balentović Dubravka - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • 2007.- Križmanić Sara  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" 
 • 2008.- Babić Suzana - Konjički klub“Sv. Eufemija “- Club ippico „S. Eufemia“ 
 • 2009.- Babić Suzana – Konjički klub “Sv. Eufemija“- Club ippico "S.Eufemia"
 • 2010.- Perhat Tiziana - Sportsko penjački klub – Club di arrampicata sportiva“ Muntravo“
 • 2011.- Matošević Benussi Anna - Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“
 • 2012.- Haber Suzana - Konjički klub “Sv. Eufemija “- Club ippico „S. Eufemia“
 • 2013.- Cvitić Sanja - Ženski odbojkaški klub Rovinj Club di pallavolo femminile Rovigno 
 • 2014.- Božić Luana - Ženski odbojkaški klub Rovinj Club di pallavolo femminile Rovigno
 • 2015.- Cvitić Sanja - Ženski odbojkaški klub Rovinj Club di pallavolo femminile Rovigno
 • 2016.- Brajković Nikka – Plivački club "Delfin" Club di nuoto Rovinj-Rovigno
 • 2017.- Pokrivka Iva - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile

 

NAJBOLJI TRENER - MIGLIOR ALLENATORE

 • 1994.-
 • 1995.-
 • 1996.- Fabris Erto  - Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • 1997.- Kalčić Slobodan - Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno"
 • 1998.- Ivanišević Franjo- Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • 1999.- Živić Zvonko  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" 
 • 2000.- Martinović Goran- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2001.- Živić Zvonko  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" 
 • 2002.- Martinović Goran- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2003.- Martinović Goran- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2004.- Martinović Goran- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2005.- Benussi Samuel   - Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 2006.- Martinović Goran- Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • 2007.- Salapura Dragan  - Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • 2008.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno 
 • 2009.- Mišković Pero– Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2010.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2011.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2012.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2013.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2014.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club "Budokai" Rovinj-Rovigno
 • 2015.- Ivanić Marin - Odbojkaški klub "Rovinj" - Club di pallavolo "Rovigno"
 • 2016.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club "Budokai" Rovinj-Rovigno
 • 2017.- Mišković Pero - Kickboxing klub-club "Budokai" Rovinj-Rovigno

NAJPERSPEKTIVNIJI SPORTAŠI - SPORTIVI PROMETTENTI

1994.

 • Privileggio Raul  -Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Zović Andrea - Veslački klub "Arupinum" Rovinj Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • Massarotto Marco - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro

1995.

 • Burić Božidar  - Sportski boćarski klub "Rovinj" Club sportivo di bocce "Rovigno" 
 • Božić Igor   - Veslački klub "Arupinum" Rovinj Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • Ostoić Milan   - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro

1996.

 • Zubčić Krešimir  - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Massarotto Marco- Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • Budicin Fausto -  Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno"

1997.

 • Ivanišević Saša - Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • Barbaro Elvis   - Sportski boćarski klub "Rovinj" Club sportivo di bocce "Rovigno" 
 • Mlađi kadeti - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro

1998.

 • Krizmanić Katja  - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Živković Ivijan   - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • Kadeti - Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"

1999.

 • Žarić Siniša - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • Kadeti - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • Kadeti - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2000.

 • Morožin Ivan   - Triathlon klub "Rovinj" - Triathtlon club "Rovigno"
 • Brajnović Juraj - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • Bačac Roberta - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"

2001.

 • Matošević Goran  - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • Bašić Ariana - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • Mlađi juniori - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2002.

 • Budiša Filip  - Judo klub "Uchimata" club Rovinj-Rovigno
 • Nišić Neven - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • Ottochian Andrea - Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno"
 • Krizmanić Sara - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Kadeti - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" 
 • Kadeti   - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"

2003.

 • Peteh Mateja - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Arambašić Alen - Veslački klub "Arupinum" Rovinj Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • Čosić Jelena  - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • Mlađi kadeti  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2004.

 • Peteh Mateja - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Mihovilović Jelka - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • Jaklin Petra   - Judo klub "Uchimata" club Rovinj-Rovigno
 • Juniorke - Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno
 • Mlađi juniori    - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2005.

 • Budiša Filip - Judo klub "Uchimata" club Rovinj-Rovigno
 • Žufić Katija  - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Simičić Marko - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"
 • Kadeti  - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno"

2006.

 • Poropat Nico   - Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin"
 • Gačina Sonja   - Kickboxing klub "Budokai" Club Rovinj-Rovigno
 • Mišković Bojan   - Kickboxing klub "Budokai" Club Rovinj-Rovigno
 • Mlađi juniori    - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2007.

 • Đekić Greta - Judo klub "Uchimata" club Rovinj-Rovigno
 • Osonički Akik Lara- Ženski košarkaški klub "Rovinj"- Club di pallacanestro "Rovigno"
 • Kordiš Sandro  - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • Petrović Alessia   - Klub ritmičke gimnastike- "Arabesque"-Club di ginnastica ritmica 
 • Kadeti  - Streljački klub "Rovinj" - Club di tiro a segno "Rovigno" ( Šuran Tiziano, Michele Žužić - posebna nagrada )

2008.

 • Hrelja Davor - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • Šaini Marčella - Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • Šuran Tiziano - Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“
 • Venier Sandro - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • Mlađi kadeti - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“

2009.
Od 14-18 godina : 

 • Robert Kljajić ( ) NK Rovinj“
 • Sebastian Tembel - (1994)- mlađi junior – VK „Delfin“
 • Mauro Vičić (1994)- KK „Rovinj“ – kadet 
 • Mlađi juniori VK „Delfin“ 

Do 14 godina

 • Samantha Licardo – VK „Arupinum“
 • Mario Ban - PK „Delfin“
 • Marko Opšivač - Kickboxing klub „Budokai“ 
 • Ekipa dječaka - OK „Rovinj“

 

2010.
Od 14-18 godina :

 • Anton Hrvatin – Plivački klub “Delfin“ – Club di nuoto “Delfin“ 
 • Mihaela Stanković – Judo klub „Uchimata“ club Rovinj-Rovigno
 • Marko Opšivać - Kickboxing klub “Budokai“ Club Rovinj-Rovigno
 • Četverac na pariće (kadetkinje) – Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno

Do 14 godina

 • Sara Ivančić – Judo klub „Uchimata“ club Rovinj-Rovigno
 • Iva Marinović – Plivački klub “Delfin“ – Club di nuoto “Delfin“
 • Sven Stevanović – Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club di vela
 • Ekipa kadeta „dvojcu na pariće“ – Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno

2011.

Od 14-18 godina

 • Eduard Schirmer-Ružić – Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“
 • Renato Đuričić – Rukometni klub “Rovinj“ Club di pallamano
 • Josipa Brstilo - Judo klub „Uchimata“ club Rovinj-Rovigno
 • Antonio Poretti – Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club di vela 
 • Kadeti - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 

Do 14 godina

 • Monika Demirović – Ženski košarkaški klub „Rovinj“- Club di pallacanestro „Rovigno“
 • Anja Žarković - Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“ 
 • Anđela Hrvatin – Plivački klub “Delfin“ – Club di nuoto “Delfin“
 • Lorenz Vail Žufić – Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno
 • Ekipa kadetkinja A „dvojcu na pariće“ – Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno

2012.

Od 14-18 godina

 • Tomislav Brstilo – Judo klub „Uchimata“ club Rovinj-Rovigno 
 • Filip Stevanović – Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club di vela 
 • Luana Božić - Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“ 
 • Adrian Brajković – Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • Kadeti - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“

 

Do 14 godina

 • Flavia Paliaga – Karate klub „Rovinj-Rovigno“
 • Mateo Bubalo – Teniskim klub “G&B” – Club di tenis
 • Silvio Alberto Poropat – Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“
 • Tena Japundža – Ženski rukometni klub “Rovinj“ Club di pallamano femminile
 • Ekipa U13 – Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“

2013. 

Od 14-18 godina

 • Nikola Solomun - Karate klub „Rovinj-Rovigno“
 • Gabriel Debeljuh - Nogometni klub “Rovinj“- Club calcistico “Rovigno“
 • Antonio Peršić - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ 
 • Sara Ivančić - Judo klub „Uchimata“ club Rovinj-Rovigno 
 • Dvojac na pariće - Martina Matika i Stefani Mateis Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno

Do 14 godina

 • Maletić Viktor– Sportski ribolovni klub -“Meduza“ – Societa' di pesca sportiva
 • Cafolla Nereo - Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“
 • Nathan Berto - Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club di vela 
 • Crismanich Klara - Ženski odbojkaški klub “Rovinj“ Club di pallavolo femminile “Rovigno“
 • Dječaci - Odbojkaški klub “Rovinj“ - Club di pallavolo “Rovigno“

2014.

Od 14-18 godina

 • Ban Mario - Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Starić Rene' -Jedriličarski klub "Maestral" Club di vela
 • Žarković Anja - Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • Japundža Tena - Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • Kadeti Streljačkog kluba "Rovinj" Club ti tiro a segno "Rovigno"

Do 14 godina

 • Herak Manuel - Plivački klub Delfin" Club di nuoto
 • Herbut Wendy - Karate klub-club "Rovinj"
 • Jurić Matijas - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano
 • Najmlađi kadeti -Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"   

 

2015.

Od 14-18 godina

 • Laković Anteo - Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Pijalić Sandi - Kickboxing klub Budokai
 • Lukšić Luka - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano "Rovigno"
 • Mostahinić Stjepan - Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"
 • Kadeti - Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"

Do 14 godina

 • Djerdj Alian - Veslački klub "Arupinum" Club di canottaggio
 • Škočibušić Matej - Jedriličarski klub "Maestral" Club di vella
 • Cerin Mateo - Streljački klub "Rovinj" Club di tiro a segno
 • Poropat Roko - Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"

2016.

Od 14-18 godina

 • Cerin Mateo -  Streljački klub "Rovinj" Club di tiro a segno
 • Hrvatin Anđela -  Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Pokrivka Iva –  Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile
 • Posada dvojca na pariće za kadete - Veslački klub "Arupinum" Club di canottaggio

(u sastavu : Pajković Moreno i Peteh Sven ).

Do 14 godina

 • Mužina Matija  – Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Savić Sajfert Valentino - Veslački klub "Arupinum" Club di canottaggio
 • Ljutić Matea -  Ženski odbojkaški klub "Rockwool" Club di pallavolo femminile
 • Malusa Leandro  – Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"
 • Momčad mlađih kadeta – Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"

2017.

Od 14-18 godina

 • Mužina Matija  – Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Marić Ana - Ženski odbojkaški klub "Rockwool" Club di pallavolo femminile
 • Poropat Roko - Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"
 • Mlađe kadetkinje - Ženski odbojkaški klub "Rockwool" Club di pallavolo femminile

Do 14 godina

 • Crnković Dino  – Plivački klub "Delfin" Club di nuoto
 • Bonno Peračić Leon - Kickboxing klub Budokai
 • Šćira David - Nogometni klub “Rovinj“- Club calcistico “Rovigno“
 • Ljutić Ema - Ženski odbojkaški klub "Rockwool" Club di pallavolo femminile
 • Momčad kadeta - Odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo "Rovigno"

NAJBOLJI SPORTSKI RADNIK - MIGLIOR OPERATORE SPORTIVO

 • 1994.- Pokrajac Anton  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"
 • 1995.- Popović Branko - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano
 • 1996.- Poropat Slavko   - Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile "Rovigno"
 • 1997.- Benussi Alvise - Jedriličarski klub - "Maestral-Ronhill" - Club vela
 • 1998.- Cerin Ivan - Sportski boćarski klub "Rovinj"-Club sportivo do bocce "Rovigno"
 • 1999.- Švorinić Dragan  - Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno"
 • 2000.- Rocco Gianni  - Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"
 • 2001.- Maretić Vladimir- Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2002.- Rajko Branko  - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano
 • 2003.- Peteh Anton - Jedriličarski klub - "Maestral-Ronhill" - Club vela
 • 2004.- Ponka Srećko  - Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano
 • 2005.- Žužić Mario - Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno"
 • 2006.- Maretić Vladimir- Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva
 • 2007.- Orbanić Zlatko - Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro
 • 2008.- Brajnović Ljiljana- Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“ 
 • 2009.- Melita Rajko – Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sortiva
 • 2010.- Korotaj Mirko       - Nogometni klub “Rovinj“- Club calcistico “Rovigno“
 • 2011.- Poropat Miranda   - Plivački klub “Delfin“ – Club di nuoto “Delfin“
 • 2012.- Živić Zvonko        - Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“
 • 2013.- Poropat Klaudio   - Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo“Rovigno“
 • 2014.- Krelja Aldo - Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sportiva "Rovigno"
 • 2015.-   
 • 2016.- Miletić Vladimir - Vaterpolo klub “Delfin“ - Club di pallanuoto „Delfin“
 • 2017.- Perković Romano – Boćarski klub „Rovinjsko Selo“

NAJBOLJE VETERANE - MIGLIORI VETERANI

1994.-

1995. -

1996.

 • Kusanović Marija
 • Čakalo Nedeljko

1997.-

1998.

1999.-

2000

 • Savić Tomislav
 • Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano

2001

 • Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2002

 • Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano, Vičić Armando

2003

 • Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" , Martinčić Ivan

2004

 • Javor Nedeljko

2005

 • Otpisani
 • Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno"
 • Palčić Vukica

2006

 • Kmačić Pellizzer Mirjana
 • Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro

2007

 • Palčić Vukica
 • "Marea" ženska odbojkaška ekipa DSR

2008

 • Stevanović Miladin
 • Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“

2009

 • Longino Sošić
 • DSR , „Otpisani“ – DSR

2010

 • Šprem Anton - Društvo sportske rekreacije – La societa' di ricreazione sportiva
 • Veterani - Streljački klub “Lovac” – il club di tiro a segno ”Lovac”

2011

 • Žufić Marino -Veslački klub “Arupinum“ Rovinj  Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno
 • "Otpisani" Društvo sportske rekreacije – La societa' di ricreazione sportiva

2012

 • Žufić Davor - Društvo sportske rekreacije – La societa' di ricreazione sportiva
 • Vaterpolo klub “Delfin“ – Club di pallanuoto “Delfin“

2013

 • Sošić Longino
 • Društvo sportske rekreacije – La societa' di ricreazione sportiva "Otpisani"

2014

 • Cvek Sandra - Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sportiva
 • Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin"

2015

 • Sošić Longino - Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sportiva
 • Sportska rekreativna ekipa Rukometaša (do 40. god.) - La societa' di ricreazione sportiva   

2016   

 • Boško Zukerić – Teniski klubK „G&B“ Rovinj-Rovigno
 • Sportska rekreativna ekipa „Marea“ - DSR   

2017    

 • Sošić Longino - Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sportiva
 • Dvojac na pariće – VK-CC Arupinum ( Božić Igor i Karlović Danijel)

                                            

 

JUBILEJI – ANNIVERSARI

1994.-

1995.

 • Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva (40 )

1996.

 • Jedriličarski klub - "Maestral-Ronhill" - Club vela ( 30 )

1997.

 • Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno ( 90 )
  Malonogometna ekipa "Pino Budicin" ( 20 )

1998.-

1999.

 • Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" (50 )
  Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin" ( 50 )
  Nogometni klub "Rovinj"- Club calcistico "Rovigno" ( 80 )
  Nogometni klub "Mladost" Rovinjsko selo - club calcistico ( 40 )
  Radetić Ivica - novinar ( 20 )

2000.

 • Klub za podvodne aktivnosti "Rovinj" Club per le attivita' subacquee "Rovigno" ( 25 )

2001.

 • Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno" ( 20 )

2002.

 • Sportski boćarski klub "Rovinj"-Club sportivo do bocce "Rovigno" ( 20 )

2003.-

2004.-

 • Rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano ( 50 )
 • Ženski rukometni klub "Rovinj" Club di pallamano femminile ( 50 )

 

2005.

 • Ženski odbojkaški klub "Rovinj" Club di pallavolo femminile  "Rovigno" ( 20 )

2006.

 • Sportski ribolovni klub -"Meduza" - Societa' di pesca sportiva ( 50 )
  Jedriličarski klub Maestral-Ronhil - Club di vela ( 40 )

2007.

 • Veslački klub "Arupinum" Rovinj - Club di canottaggio "Arupinum" Rovigno (100 )
 • Sportski boćarski klub "Rovinj"-Club sportivo do bocce "Rovigno" ( 25 )
 • Košarkaški klub "Rovinj" Club di pallacanestro ( 20 )

2009.

 • Nogometni klub „Rovinj“ – Club calcistico "Rovigno" ( 90 ) 
 • Vaterpolo klub „Delfin“ Club di pallanuoto  ( 60 )
 • Plivački klub“Delfin“ Club di nuoto ( 60 ) 
 • Nogometni klub“Mladost“ Rovinjsko Selo- Club calcistico ( 50 )
 • Ženski odbojkaški klub „Rovinj“ –  Club di pallavolo femminile "Rovigno"( 10 )

2010.

 • Klub za podvodne aktivnosti “Rovinj“ Club per le attivita' subacquee “Rovigno“ (35)

2011.

 • Sportski ribolovni klub -“Meduza“ – Societa' di pesca sportiva ( 55 )
 • Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club vela  ( 45 )
 • Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ ( 30 )

2012.

 • Veslački klub “Arupinum“ Rovinj - Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno (105 )
 • Sportski boćarski klub “Rovinj“–Club sportivo do bocce “Rovigno“ ( 30 )
 • Košarkaški klub “Rovinj“ Club di pallacanestro ( 25 )

2013.

 • Karate klub „Rovinj-Rovigno“ (10 )

2014.

 • Nogometni klub "Rovinj" - Club calcistico "Rovigno" ( 95 )
 • Plivački klub "Delfin" - Club di nuoto "Delfin" ( 65 )  
 • Vaterpolo klub "Delfin" - Club di pallanuoto "Delfin" ( 65 )
 • Ženski rukometni klub "Rovinj" - Club di pallamano femminile ( 60 )
 • Rukometni klub "Rovinj" - Clu di pallamano (60 )
 • Društvo sportske rekreacije - La societa' di ricreazione sportiva ( 60 )
 • Nogometni klub "Mladost" Rovinjsko Selo - club calcistico ( 55 )
 • Ženski odbojkaški klub "Rovinj" - Club di pallavolo femminile "Rovigno" ( 30 )          

2015.     

 • Klub za podvodne aktivnosti "Rovinj" Club per le attivita' subaquee "Rovigno" (40)

2016.  

 • Sportski ribolovni klub -“Meduza“ – Societa' di pesca sportiva ( 60 )
 • Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club vela  ( 50 )
 • Odbojkaški klub “Rovinj“- Club di pallavolo “Rovigno“ ( 35 )

2017.

 • Veslački klub “Arupinum“ Rovinj - Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno (110 )
 • DSR SRG „Pino Budicin“ mali nogomet- calcetto, membro della CI (40)
 • Sportski boćarski klub “Rovinj“–Club sportivo do bocce “Rovigno“ ( 35 )
 • DSR SRG „Stari grad“ mali nogomet (30)
 • Košarkaški klub “Rovinj“ Club di pallacanestro ( 30 )

                                

POSEBNO PRIZNANJE - RICONOSCIMENTO SPECIALE

 • 1994.-
 • 1995.- Sindžić Aleksandar
 • 1996.-
 • 1997.-
 • 1998.- Ivanišević Saša - Martinović Goran
 • 1999.-
 • 2000.- Živolić Vlado
 • 2001.- Nišlić Maurizio
 • 2002.- Franjić Patrik
 • 2003.-
 • 2004.- Kmačić Pellizzer Mirjana - Marić Mike
 • 2005.- Društvo za športsku rekreaciju Rovinj - Societa' di ricreazione sportiva Rovigno - Nišlić Maurizio
 • 2006.- Haber Mirjam - Školski sportski klub "Mladost" Club sportivo scolastico - Japundža Ranka - Jaklin Petra
 • 2007.- Kmačić Pellizzer Mirjana - Odbojkaški klub "Rovinj"- Club di pallavolo "Rovigno" - seniori - Zdenko Kutinjač - Moto klub"Rovinj" - Školski sportski klub "Mladost" Club sportivo scolastico
 • 2008.- Igor Janko i Slavko Janko - ekipa seniora NK „Mladost“ Rovinjsko Selo - ženska boćarska ekipa „Penzionerke“  - seniorke- Ženski košarkaški klub „Rovinj“- Club di pallacanestro femminile „Rovigno“ - „Roxanne“ Gimnastički klub-Club di ginnastica 
 • 2009.- Laura Božić - ŽOK-CPF Rovinj-Rovigno - Boćarski klub „Rovinj“ - Goran Volarević - VK "Delfin"- David Pinezić - SRK „Meduza“ 
 • 2010.- Šuran Tiziano - Streljački klub “Rovinj“ – Club di tiro a segno “Rovigno“ - Sportski boćarski klub “Rovinj“–Club sportivo do bocce “Rovigno“ - Brzac Marino  - Klub za podvodne aktivnosti “Rovinj“ Club per le attivita' subacquee “Rovigno“
 • 2011.- Stevanović Sven - Jedriličarski klub – “Maestral“ – Club di vela - Mišković Bojan  - Kickboxing klub-club  „Budokai“ Rovinj-Rovigno - Opšivać Marko   - Kickboxing klub-club  „Budokai“ Rovinj-Rovigno
 • 2012.-
 • 2013.- Dvojac na pariće – Femi Matošević i Lea Maružin - Veslački klub “Arupinum“ Rovinj Club di canottaggio “Arupinum“ Rovigno - Gradski radio
           - Adris Grupa d.d.
 • 2014.-  
 • 2015.- Školskom sportsko društvo "Eugen" iz Strukovne škole Eugena Kumičića    Rovinj-Rovigno  
 • 2016.-  Bojana Boljković -  Plivački klub "Delfin" Club di nuoto -  Cafolla Valentina – RK Croatia  Apnea
 • 2017 – Šuran Korina – učesnik Zimske igre specijalne Olimpijade - Milanović Vladimir – Post Mortem

POSEBNA POHVALA - ELOGIO SPECIALE

 • 1994.-
 • 1995.-
 • 1996.-
 • 1997.-
 • 1998.-
 • 1999.-
 • 2000.-
 • 2001.-
 • 2002.- Školski sportski klub O.Š. Jurja Dobrile - ŠŠK "Galeb"
 • 2003.- Školski sportski klub S.E. Bernardo Benussi - SSS "Batana"
 • 2004.- Školski sportski klub O.Š. Jurja Dobrile - ŠŠK "Galeb"
 • 2005.- Školski sportski klub S.Š. Zvane Črnje - ŠŠK "Mladost"
 • 2006.- Školski sportski klub SMSI Rovigno - ŠSK-CSS "Ad Astra"
 • 2007.- Školski sportski klub O.Š. Vladimira Nazora - ŠSK "Val" 
 • 2008.- Školski sportski klub S.Š. „Eugen Kumičić“ -Š.S.D- „Eugen“ 
 • 2009. – Školski sportski klub „Ad Astra“ –T.S.Š. –S.M. Superiore italiana 
 • 2010.- Školski sportski klub S.E. Bernardo Benussi – SSS „“Batana“
 • 2011.- Školski sportski klub S.Š. Zvane Črnje – ŠŠK “Mladost“
 • 2012.- Školsko sportsko društvo O.Š. Jurja Dobrile – ŠŠD “Galeb“
 • 2013.- Školsko sportsko društvo “Mladost“ -  S.Š. Zvane Črnje
 • 2014.- Školsko sportsko društvo "Val" - O.Š. Vladimira Nazora
 • 2015.- Školsko sportsko društvo "Mladost" - S.Š. Zvane Črnje
 • 2016.- Školsko sportsko društvo "Mladost" - S.Š. Zvane Črnje
 • 2017.- školsko sportsko društvo „Eugen“ – S.Š. „Eugena Kumičića“