Jahača dozvola i natjecateljska licenca

Napisao: - Datum objave: Četvrtak, 25 Travanj 2019 20:52

14.04.2019 u organizaciji našeg konjičkog kluba Sv. Eufemija na Farmi Haber  održan je ispit za jahaču dozvolu i za natjecateljsku dresurnu licencu. Ispitivači su bili: Olujić Sanja i Haber Suzana.

Kandidati koji su pristupili ispitu za jahaču dozvolu morali su odjahati dresurni program na manježu i poligon u prirodi određene dužine, u hodu, kasu i galopu i preskočiti  prepreku od 60 cm.

Nakon praktičnog djela morali su odgovoriti tri usmena pitanja.

Kanditati koji su pristupili ispitu za dresurnu licencu odjahali su dresurni program sa određenim figurama na manježu.  Nakon čega su odgovarali na pet usmenih pitanja na teorijskom djelu ispita.

Ispitu za jahaču dozvolu su pristupili i uspješno položili slijedeći kandidati:  Laura B., Ana M., Lucija M., Kali G., Iva Č. i Nina Č.

Ispitu za dresurnu licencu su pristupili i također uspješno položili slijedeći kandidati:  Serena F., Rory H.K., Laura O., Sara Š., Hana M. i Tea P. 

Pročitano 863 puta