Dvorana Valbruna

valbruna wide

Dvorana "Valbruna" u eksploataciji od 1985. godine, povezana je toplom vezom sa školom J. Dobrile, a locirana je u neposrednoj blizini kompleksa nogometnih igrališta koji čine veći dio sportsko-rekreativne zone.

U dvorani "Valbruna" sa godišnjim kapacitetom od 9.720 sati, odvija se nastava u osnovnim i srednjim školama, aktivnosti klubova i održavaju se sva takmičenja dvoranskih sportova. Za potrebe škola dvorana je na raspolaganju od 7.00 do 17.00 (12 školskih sati), za potrebe klubova dvorana je na raspolaganju svaki dan, od 18.00 do 23.30.

Namjena dvorane je za slijedeće sportove:

  • rukomet
  • odbojku (3 igrališta)
  • košarku
  • mali nogomet
  • gimnastiku
  • badminton